پرونده های اضطراری

میتوانید پرونده های اضطراری خود را برای ما ارسال کنید، ما میتوانیم شما را در کورتاه ترین زمان به هدفتان برسانیم

+98-026 32757981

حسابداری نوین!

شاید زمانی که لوکاپا چولی در سال ۱۴۹۴ میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می‌کرد حتی گمان نمی‌کرد که روزی حسابداری تا این حد پیشرفت کند. اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی کنیم باید به سالها پیش از لوکاپا چولی برگردیم.

ساعات تماس

شنبه ها

7 صبح تا 8 غروب

یک شنبه ها

7 صبح تا 8 غروب

دوشنبه ها

7 صبح تا 8 غروب

سه شنبه ها

7 صبح تا 8 غروب

تاریخچه حسابداری

شاید زمانی که لوکاپا چولی در سال ۱۴۹۴ میلادی پایه های اصلی حسابداری را در اروپا بنا می‌کرد حتی گمان نمی‌کرد که روزی حسابداری تا این حد پیشرفت کند. اگر بخواهیم حسابداری و تاریخچه آن را بررسی کنیم باید به سالها پیش از لوکاپا چولی برگردیم.

خدمات مالی

شرکتی

آنالیز

بودجه بندی

حسابداری

آموزش

خدمات حسابداری و مالی

تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانیزه

مشاوره کلیه خدمات حسابرسی

مشاوره حسابرسی صورتهای مالی

مشاوره کلیه خدمات حسابرسی

مشاوره حسابرسی صورتهای مالی

مشاوره کلیه خدمات حسابرسی

مشاوره حسابرسی صورتهای مالی

خدمات حسابداری

انجام عملیات جاری و معوقه حسابها، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، تهیه صورت معاملات فصلی ( موضوع ماده 169 مکرر ) و تنظیم اظهار نامه مالیاتی، بودجه بندی و ارائه انواع گزارشات مدیریتی…

مقاله های حسابداری

در وب سایت میتونید مقاله های حسابداری بخوانید و هرچه بیشتر مطلع شوید!

اصلاح حساب

بررسی سوابق مالی و رفع مغایرت‌ها، تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی، رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات و انطباق مانده حساب‌ها با استانداردهای حسابداری

استقرار سیستم‌های مالی و مدیریت

طراحی، پیاده سازی، آموزش و به روز رسانی سیستم‌های مالی و مدیریتی

ارائه خدمات مالی

انجام عملیات جاری و معوقه حسابها، تحریر دفاتر قانونی، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، تهیه صورت معاملات فصلی ( موضوع ماده 169 مکرر ) و تنظیم اظهار نامه مالیاتی، بودجه بندی و ارائه انواع گزارشات مدیریتی

مشاوره مالی

ارائه خدمات مشاوره در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون کار، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن‌ها

حسابرسی داخلی

ارزیابی سیستم کنترل‌های داخلی، بررسی اجرای دقیق‌ایین نامه‌ها و بخشنامه و مصوبات هیات مدیره و رعایت الزامات قانونی و استانداردهای حسابداری

حسابرسی عملیاتی

بررسی کارائی و اثر بخشی فعالیت‌های یک سازمان و یا واحدهای زیر مجموعه سازمان‌ها و شرکت‌ها

اصلاح حساب

بررسی سوابق مالی و رفع مغایرت‌ها، تهیه و تنظیم اسناد اصلاحی، رفع اشکالات مربوط به ثبت عملیات و انطباق مانده حساب‌ها با استانداردهای حسابداری

تخصص بهترین گزینه است

رائه خدمات مشاوره در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون کار، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن‌ها

حسابداری0%
حسابداری0%
حسابداری0%

آخرین مقالات ما

شما میتوانید آخرین مقالات و اخبار را در اینجا دنبال کنید

  • حسابداری چیست ؟ به بیانی ساده حسابداری یک زبان است. زبانی که راجع به موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را فراهم می‌کند. اگر...

هم اکنون میتوانید برای مشاوره تماس بگیرید

02632757981